Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Mervi Komulainen-Horneman, Pieni neulekauppa, Lumijoki

Rekisterin nimi ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yrityksen asiakasrekisteri. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

Rekisterin tietosisältö ja -lähteet

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat asiakkaan itsensä antamat yhteystiedot: nimi, osoitetiedot sekä ip-osoite.

Tietojen luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, rekisterin suojaus

Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan rekisterinpitäjän toimesta siirtää ja tallentaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii tietojen luottamuksellisesta käsittelystä.

Tarkistusoikeus, oikeus vaatia tietojen korjaamista, muuta henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa tietonsa ja vaatia niiden korjaamista. Rekisterissä olevalla on oikeus pyytää tietojen poistamista rekisteristä. Jos henkilö haluaa tarkistaa tai poista hänestä tallennetu tiedot, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle ja hänen tulee pystyä todistamaan luotettavasti henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.