Tervetuloa lämpimien pikkuneuleiden kauppaan! Tilaa ilman toimituskuluja käsintehdyt villasukat ja pipot.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Sample icon

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

2170350-6, Mervi Komulainen-Horneman, "Pieni neulekauppa", Myyntimiehenkuja 10 A5, 90410 Oulu

Sample icon

Rekisterin nimi ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yrityksen asiakasrekisteri. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito sekä markkinointi.

Sample icon

Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat asiakkaan itsensä antamat tiedot, kuten nimi ja yhteystiedot sekä ip-osoite.

Sample icon

Tietojen luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, rekisterin suojaus

Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan rekisterinpitäjän toimesta siirtää EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Sample icon

Tarkastusoikeus, oikeus vaatia tietojen korjaamista, muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa tietonsa ja vaatia tietojen korjaamista.Rekisterissä olevalla on myös oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Jos henkilö haluaa tarkistaa tai poistaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle ja hänen pitää pystyä todistamaan luotettavasti henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.